Cijena izrade

PRAKTIČAN PRIMJER SVIH TROŠKOVA

Da bi dobili neki dojam što se cijena tiče pogledajte jedan moj praktičan primjer. To je izrada web stranice za jednu respektabilnu tvrtku iz Zagreba. Marpa d.o.o. pruža usluge servisiranja, ugradnje roleta, žaluzina, tendi i zavjesa za kućanstva. U primjeru se vide svi troškovi koji su uključeni u izradu web stranice. Primjer je samo informativnog karaktera i prilagođen je aktualnim zakonskim propisima. Naravno, to je jedan individualan primjer. Cijene izrade ostalih web stranica mogu jako varirati u oba smjera (zavisno o namjeni, željama, funkcijama, količini i vrsti sadržaja itd).

Izrada web stranice

DIZAJN WEB STRANICE

Kod dizajna web stranice postoje 2 opcije (Vi odaberite koju želite):

  • Prva opcija (povoljnija za Vas) - uvažavajući  Vaše eventualne sugestije i sadržaj stranice,  nudim Vam grafičko rješenje (jpeg fotografije naslovnice i nekih podstranica) Vaše web stranice. Tek nakon Vašeg odobrenja dizajna pristupam kodiranju predloška (HTML i CSS prijelom). Predložak dizajna nakon toga integriram u Vašu web stranicu.
    Troškovi za ovu opciju: cca 6 - 12 radnih sati, odnosno 300 - 600 kuna (ovisno o projektu).
  • Druga opcija, kupovina predloška - pažljivo (prema Vašim potrebama) odabirem nekoliko gotovih predložaka (templatea) dizajna. Vama mogu dostaviti slike ili linkove od autora da možete vidjeti dizajn. Vi se odlučujete za jedan, a ja ga nakon toga PayPalom kupujem i ugrađujem u Vašu web stranicu.
    Troškovi za ovu opciju: 500 - 700 kuna.

Troškovi dizajna na primjeru ove web stranice: 500 kuna


RAZVOJ WEB STRANICE

  • Back-end development - instalacije i konfiguracije na serveru, instalacija i konfiguracija CMS-a, kreiranje baza podataka (MySQL), konfiguracija e-mailova, PHP skripte, upload web stranice na server, testiranja itd.
  • Front-end development - prijelom grafičkog dizajna u HTML i CSS kod, programiranje (jQuery), responzivan dizajn, JavaScript skripte, integracija sa društvenim mrežama itd.
  • Sadržaj web stranice - optimizacija dostavljenog sadržaja za web. U ovom primjeru je vlasnik web stranice dostavio kompletan sadržaj (fotografije i tekstove).
  • SEO optimizacija - unutarnja SEO optimizacija (ON PAGE SEO), prijava na tražilice.

Troškovi razvoja ove web stranice: 20 radnih sati - 1000 kuna

 

UKUPNI NETO TROŠKOVI IZRADE OVE WEB STRANICE: 1500 kuna

Održavanje web stranice

Vlasnik ove web stranice odlučio se je na samostalno održavanje uz moju besplatnu obuku.

 

UKUPNI TROŠKOVI ZA ODRŽAVANJE WEB STRANICE: 0 kuna

Domena i hosting

REGISTRACIJA DOMENE

Registracija domene sa ekstenzijom .hr je besplatna. Cijene ostalih domena (com, net, eu itd.) kreću se od 50-250 kuna godišnje.

Troškovi: 0 kuna.

 

HOSTING

Troškovi za hosting se uplaćuju na žiro račun tvrtke u čijem je vlasništvu server. Na svoju e-mail adresu dobivate R1 račun. Za potrebe ove web stranice izabran je hosting paket sa 2500 MB diskovnog prostora.

Troškovi: 265 kuna (godišnje).

 

UKUPNI TROŠKOVI ZA DOMENU I HOSTING: 265 kuna (godišnje)

Svi troškovi ove web stranice

Izrada web stranice na osnovu Ugovora o autorskom djelu.

 

Bruto iznos: 1960,29 kuna

Priznati trošak 30%: 588,09 kuna

Osnovica za obračun doprinosa: 1372,20 kuna

Mirovinsko osiguranje 1. stup 7,5%: 102,92 kuna

Mirovinsko osiguranje 2. stup 2,5%: 34,30 kuna

Ukupno doprinosi na bruto (10%): 137,22 kuna

Porezna osnovica: 1234,98 kune

Porez 24%: 296,40 kuna

Prirez 9% (općina Špišić Bukovica): 26,68 kuna

Ukupno porez i prirez: 323,08 kuna

Neto iznos: 1500 kuna (uplata na moj žiro račun)

Doprinos za zdravstveno osiguranje 7,5%: 102,92 kune

Troškovi domene i hostinga: 265 kuna

 

UKUPAN TROŠAK OVE WEB STRANICE: 2328,22 kuna

 

Izračun je isključivo informativan (prilagođen aktualnom zakonu) i ne može se koristiti u druge svrhe.

ČIMBENICI KOJI UTJEČU NA CIJENU

Izrada web stranica je kompleksan posao i uključuje cijeli niz postupaka. Isto tako zahtijeva određena znanja, iskustva i vrijeme. Izrada svake web stranice zahtijeva individualan pristup. Web stranice se razlikuju po namjeni, strukturi, dizajnu, mogućnostima, količini sadržaja, platformi izrade, Vašim željama i potrebama itd. O tim razlikama ovisi i cijena izrade web stranice. Razlike mogu biti vrlo, vrlo velike. Dok jednu web stranicu može izraditi pojedinac za desetak radnih sati, za izradu druge potreban je cijeli tim programera koji će na njoj raditi mjesec dana i više.

Uglavnom, cijena isključivo ovisi o tome koje usluge želite i koliko je vremena potrebno da se one izvedu. Na finalnu cijenu uz neke fiksne troškove direktno utječe broj radnih sati potrebnih za izradu. Broj radnih sati ovisi o količini i vrsti sadržaja, te željenim funkcijama na web stranici.

Ponekad se događa da su želje i očekivanja klijenta u nesrazmjeru njegovog proračuna za web stranicu. Analogni primjer te situacije je gradnja kuće. Željeli bi ste veliku i opremljenu vilu na moru, a imate sredstva za roh bau izvedbu male kućice u selu.

Poželjno je da mi uz Vaše želje, očekivanja i potrebe pošaljete i Vaš okvirni budžet za izradu web stranice. Na taj način možete dobiti maksimum za svoj novac jer ću pronaći najbolje rješenje za Vaše potrebe, a u skladu sa proračunom. Što se cijena tiče nastojim da se dobije vrijednost za novac. Odnosno da cijena prati moj uložen trud, vrijeme provedeno za izradu i adekvatno znanje.

Nakon uvida u sve Vaše želje, očekivanja i potrebe procjenjujem potreban broj radnih sati i formiram ponudu. Cijena mog radnog sata iznosi 50 kuna, a na finalnu cijenu utječe potreban broj radnih sati. Isti je slučaj i sa održavanjem web stranice.

Poanta je da nema fiksne cijene za izradu web stranice.

Kontakt

  Petra Preradovića 55, Špišić Bukovica

 +385 33 716 478

 +385 95 393 5283

 ivan@web-usluge.com

© 2017 Web usluge. Sva prava pridržana.