Uvjeti korištenja

S nastavkom korištenja web stranice web-usluge.com i(li) stupanjem sa mnom u poslovni odnos, pristajete na uvjete korištenja navedene u nastavku. Ako se ne slažete s ovim uvjetima korištenja, molim Vas da se ne služite ovom web stranicom i ne koristite moje usluge.

POLITIKA PRIVATNOSTI I IZJAVA O KOLAČIĆIMA sastavni su dio ovih uvjeta korištenja. Potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i složili se sa Politikom privatnosti i Izjavom o kolačićima objavljenih na ovoj web stranici.

POJMOVI

Izraz „Naručitelj“ odnosi se na sve pravne ili fizičke osobe koji stupe sa mnom prilikom izrade projekta za njihove potrebe. Odnosno na sve subjekte koji koriste moje usluge. U nekim ranijim slučajevima umjesto izraza „Naručitelj“ korišten je izraz „Klijent“.

Izraz „Izvršitelj“ odnosi se na mene (Ivan Lijović) kao vlasnika web stranice web-usluge.com koji Naručiteljima pruža svoje usluge.

Web usluge je izraz koji obuhvaća sve usluge koje Izvršitelj pruža Naručitelju prilikom realizacije projekta za Naručitelja.

PROMJENA UVJETA KORIŠTENJA I SADRŽAJA WEB STRANICE
VEZA SA DRUGIM WEB STRANICAMA
PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA
IZJAVA O POVJERLJIVOSTI
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
PRAVA I OBVEZE NARUČITELJA USLUGA
DOSTAVLJANJE SADRŽAJA NARUČITELJA
PRAVA I OBVEZE IZVRŠITELJA USLUGA
KOMUNIKACIJA
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
VREMENSKI OKVIR (ROK IZRADE)
DODATNE NAKNADNE USLUGE
REKLAMACIJE
ODRŽAVANJE I PODRŠKA
CIJENA USLUGA
NAČIN PLAĆANJA
POREZ, PRIREZ, DOPRINOSI I OSTALA DAVANJA
RJEŠAVANJE SPORA

Kontakt

  Petra Preradovića 55, Špišić Bukovica

 +385 33 716 478

 +385 95 393 5283

 ivan@web-usluge.com

© 2017 Web usluge. Sva prava pridržana.