Što je SEO optimizacija

SEO (Search Engine Optimization) optimizacija je skup tehnika kojima se raznim metodama poboljšava položaj web stranice na popularnim tražilicama (Google, Bing, Yahoo…). Cilj SEO optimizacije je povećanje broja posjetitelja web stranice. Sa boljim položajem na tražilici dolazi i veći broj posjetitelja. Svi posjetitelji su Vaši potencijalni klijenti, mnogi od njih trebaju Vaš proizvod ili uslugu.

Što je kvalitetnije napravljena SEO optimizacija, to je bolji položaj Vaše web stranice na pretraživaču. Klijent kada nešto traži, obično pregleda prvih par stranica na nekoj od tražilica. Ako nemate visok položaj, većina potencijalnih klijenata neće ni znati da postojite. Postoje mnogi čimbenici koji utječu na poziciju web stranica na tražilicama. Google, Bing, Yahoo i ostali pretraživači imaju svoje algoritme i oni su njihova poslovna tajna. Na osnovu tih algoritama oni generiraju poziciju određene web stranice.

SEO optimizacija

Sadržaj je najvažniji dio svake web stranice. Web stranica se i izrađuje zbog prezentacije sadržaja. Kvalitetan sadržaj (uz ugodan dizajn) privlači posjetitelje i vrlo je bitan za SEO optimizaciju. Ako imate premalo sadržaja ili je sadržaj Vaše web stranice loš ni najbolja optimizacija neće pomoći. Kvalitetan sadržaj i njegova dostatna količina je temelj za dobru SEO optimizaciju. Kvaliteta i količina sadržaja isključivo su zavisni o aktivnosti klijenta, odnosno vlasnika web stranice.

Osim sadržaja vrlo važna metoda SEO optimizacije je pažljivo biranje ključnih riječi. To su potencijalne riječi koje posjetitelji upisuju u tražilicu kada nešto traže. Važan čimbenik koji utječe na poziciju je i broj stranica koje imaju link na Vašu stranicu. Poželjno je da link svoje web stranice uvrstite u što je više moguće drugih stranica. Još važnija od broja stranica je kvaliteta i ugled stranica koji sadrže link na Vašu stranicu. Također su poželjni linkovi sa društvenih mreža (Facebook, Twitter, YouTube itd.).

Vrste SEO optimizacije

Na SEO optimizaciju utječu mnogi čimbenici. Oni određuju i vrstu SEO optimizacije. U sklopu izrade web stranice (ili naknadno) isključivo pružamo usluge On-Page SEO optimizacije. Ako želite usluge digitalnog marketinga (razne kampanje) možemo Vam preporučiti odličnu agenciju za digitalni marketing.

On-Page SEO optimizacija

On-Page SEO optimizaciju ili unutarnju SEO optimizaciju najbolje je raditi u procesu izrade web stranica (moguće je i naknadno). Sadrži radnje koje se obavljaju na web stranici. Uključuje izbor ključnih riječi, meta oznake, naslove i podnaslove, ispravnu HTML semantiku, povezanost ključnih riječi i linkova, opis slika u ALT tagovima i optimizaciju sadržaja.

Off-Page SEO optimizacija

Off-Page SEO optimizacija ili vanjska SEO optimizacija sadrži aktivnosti izvan web stranice koja se optimizira. To je optimizacija na koju Vi kao vlasnik stranice imate utjecaj. Uključuje kvalitetu i vrstu sadržaja, broj i kvalitetu linkova na Vašu stranicu, Vašu aktivnost na društvenim mrežama (facebook, twiter i dr.) i forumima. Postoje još dodatne tehnike (kampanje digitalnog marketinga) koje se posebno naplaćuju i nisu jeftine. Njih možete i naknadno odraditi na Vašoj stranici ako niste zadovoljni položajem Vaše stranice na tražilicama. Za Off-Page SEO optimizaciju jako je važno da je On-Page SEO optimizacija (organski SEO) pravilno urađena.