Politika privatnosti

Politika privatnosti sukladna Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) koja je u Republici Hrvatskoj (i svim državama Europske unije) na snazi od 25. svibnja 2018. godine.

Kao vlasniku ove web stranice, želja mi je imati što više posjetitelja. Isto tako, neki od posjetitelja mogu postati moji klijenti koristeći moje usluge na ovoj web stranici. U komunikaciji sa Vama potrebni su mi neki osobni podaci. Poštujem Vašu privatnost, svjestan sam da Vam je ona izuzetno važna. Isto tako, za sve Vas, moje klijente i posjetitelje ove web stranice dajem garanciju da će Vaši podaci biti sigurni i njihova obrada bit će sukladna Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) čija je primjena na snazi u svim državama Europske unije od 25. svibnja 2018. godine. Neka moja načela u vezi obrade Vaših osobnih podataka:

  • Prikupljam samo neophodne kontakt podatke koje su nužni kako bi odgovorio na Vaše upite,
  • Vaše podatke obrađujem samo uz Vašu privolu,
  • Podatke ne koristim niti u jednu drugu svrhu osim one za koju imam Vašu privolu,
  • Nikada ne prodajem, ne posuđujem , ne dijelim niti objavljujem Vaše podatke,
  • Vaše podatke ne šaljem trećim stranama bez Vaše privole,
  • Vaše podatke ne čuvam ako više nije potrebno,
  • Provjeravam sigurnu pohranjenost Vaših podataka.

Ovo su samo neka načela kojih se držim prilikom obavljanja mojih usluga. Molim Vas da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti, u njoj su detaljno objašnjena sva ostala načela i sva Vaša prava.

POJMOVI I DEFINICIJE

U ovoj Politici privatnosti pojmovi:

osobni podaci, obrada, ograničavanje obrade, pseudonimizacija, sustav pohrane, voditelj obrade, izvršitelj obrade, primatelj, treća strana, privola, povreda osobnih podataka, nadzorno tijelo, prekogranična obrada, međunarodna organizacija

imaju značenje koje imaju u članku 4. Opće uredbe o zaštiti podataka.

OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA - Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ zajedno s drugim implementacijskim propisima u bilo kojoj državi članici Europske Unije, uključujući Republiku Hrvatsku. U svim državama Europske unije (tako i u Republici Hrvatskoj) primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.

Opću uredbu o zaštiti podataka možete vidjeti ovdje...

Ova politika privatnosti napisana je 21. 05. 2018.

Zadnji put ažurirana je 18. 06. 2018.

Kontakt

  Petra Preradovića 55, Špišić Bukovica

 +385 33 716 478

 +385 95 393 5283

 ivan@web-usluge.com

© 2017 Web usluge. Sva prava pridržana.