Blog

CMS sustavi

CMS sustavi su sustavi za upravljanje sadržajem na web stranicama. Najpopularniji od njih (Joomla, WordPress, Drupal, MODX itd.) otvorenog su koda. Pisani su u programskom jeziku PHP i koriste MySQL. MySQL je sustav za upravljanje relacijskim bazama podataka. U CMS sustavu dizajn je odvojen od sadržaja. Zahvaljujući tome isti sadržaj se može prikazati na mnogo načina (izgled web stranice ovisi o izrađenom ili kupljenom predlošku).

Dizajn

Dizajn web stranice je jedan od procesa u izradi web stranice. Zahvaljujući dizajnu web stranica poprima svoj vizualni oblik i raspored. Pored toga dizajn obuhvaća i neke druge funkcionalnosti koje nisu vidljive.

Kodiranje

Kodiranje je jedan od procesa u izradi web stranica. Kao i dizajn ima više metoda rada, ovisno o sadržaju stranice i sklonosti webmastera. Dizajn stranice napravi se u jednom od grafičkih programa (najbolji za rastersku grafiku je Adobe Photoshop, a za vektorsku grafiku Adobe Illustrator). Kada je dizajn gotov pristupa se prijelomu u HTML oblik. Izrađuju se HTML i CSS datoteke koje se sa ostalim komponentama web stranice smještaju na server.

Programiranje

Programiranje je pisanje uputa i naredbi računalu za neki zadatak u nekom od programskih jezika. Svaki programski jezik ima svoja pravila i sintaksu, odnosno način pisanja programskog koda. Programiranje može biti za desktop i za web.

Kontakt

  Petra Preradovića 55, Špišić Bukovica

 +385 33 716 478

 +385 95 393 5283

 ivan@web-usluge.com

© 2017 Web usluge. Sva prava pridržana.